Gastlessen

In het kader van actief burgerschap, vinden er op de Islamitische basisschool De Roos regelmatig gastlessen plaats. Prominenten uit verschillende delen van de samenleving komen de leerlingen iets vertellen over hun eigen herinneringen aan hun schooltijd, hun beroep en beantwoorden de vragen van de leerlingen. Hiermee willen we als De Roos werken aan ons doel, de kinderen actief te stimuleren om deel te nemen in het integratieproces, zodat zij zich later met een stevige persoonlijkheid binnen de maatschappij kunnen werven. De houders van de gastlessen dienen hierbij als rolmodellen. Verder zijn wij de mening toegedaan dat door middel van de gastlessen, waarbij verschillende ‘actieve burgers’ met hun deelname aangeven, dat ze onderwijs belangrijk vinden, voor kinderen deuren openen; ze worden zich bewust van wat ze eventueel ook kunnen en krijgen beter inzicht in de maatschappij waarin ze leven. Als school onderhouden we momenteel contacten met verschillende instanties en personen. Hieronder een lijst met namen van gasten waarvan een aantal al een les hebben gegeven.