Visie op muziekonderwijs

Op De Horizon leren kinderen door muziek naar elkaar te luisteren en samen te werken, waarbij ze hun concentratie en luisterhouding trainen. Dat is voor ons het belangrijkste aspect, omdat ze een goede luisterhouding ook mee kunnen nemen in de andere lessen.

Daarnaast kunnen ze lekker bewegen op muziek en leren ze verschillende liedjes te zingen en op schoolinstrumenten te spelen. De kinderen leren samen te praten over muziek en daarbij hun eigen mening te vormen en een open houding te krijgen. We houden daarbij rekening met de Islamitische identiteit van de school door ook muziek uit de eigen culturen van de kinderen te gebruiken. Door bewust gebruik te maken van de verschillende soorten muziek uit de culturen van de kinderen en leerkrachten bij ons op school, maken wij wereldburgers van de kinderen. Daarnaast leren wij de kinderen om een open luisterhouding te ontwikkelen voor alle muzikale uitingen die er bestaan uit allerlei verschillende culturen. We zorgen voor een doorgaande lijn waarbij we de kinderen bewust maken van de doelen en de structuur in de muzieklessen, zodat ze weten waar ze aan toe zijn, wat ze geleerd hebben en wat er nog gaat komen. De kinderen krijgen minimaal 30 minuten per week muziekles en gaan elk jaar optreden voor de ouders, zodat die zien en horen wat de kinderen geleerd hebben.