Gouden ster voor de IBS De Horizon uit Zaandam

Op het speelplein van de islamitische basisschool De Horizon in Zaandam is op dinsdag 28 november jl., in aanwezigheid van de leerlingen en hun ouders door Ed van Veen van TSO-voorbeeldschool een gouden ster uitgereikt aan de TSO.

De organisatie van het overblijven op deze school is goed geregeld. De kinderen eten in de klaslokalen waar veel teksten vermeld staan van de methode ‘De Vreedzame School’. In de drie kleutergroepen staan bij een aantal van ongeveer 15-20 kinderen in iedere groep twee overblijfkrachten paraat voor de begeleiding.

De kleuters hebben een eigen speelplein waar gespeeld kan worden in de zandbak, maar waar ook gespeeld kan worden met karretjes, stepjes enz. Tijdens het buitenspelen is er behalve de overblijfkrachten ook altijd een leerkracht aanwezig.

Om de speelruimte voor de kinderen zo groot mogelijk te houden gaan eerst twee kleutergroepen eten en daarna buiten spelen en een kleutergroep eerst buiten spelen en vervolgens eten. Hetzelfde is het geval met de groepen 3, 4 en 5, zij gaan eerst spelen op de speelplaats en daarna eten, terwijl groep 6, 7 en 8 eerst gaan eten en daarna gaan spelen. Ook hier is tijdens het buitenspelen een leerkracht aanwezig ter ondersteuning van de TSO-medewerkers.

De Horizon heeft overigens een groot, schitterend schoolplein. De groepen 3 t/m 8 spelen op het grote speelplein met een prachtige grote voetbalkooi die zowel door de midden- als bovenbouwkinderen in groten getale gebruikt wordt. Er is een klimrek en er zijn bankjes waar je kunt zitten en gezellig met elkaar kunt praten.

De TSO-medewerkers zetten zich prima in tijdens de begeleiding van de kinderen. Ze luisteren en helpen de kinderen. Het persoonlijke contact is goed. De meeste overblijfkrachten hebben ook een basistraining gevolgd. Een leerkracht is de hoofdcoördinator, die er dagelijks voor zorgt dat de organisatie in orde is. Via een TSO-app kunnen de TSO-medewerkers zich afmelden bij ziekte of andere calamiteiten en worden korte berichten verstuurd.

De IBS De Horizon voldoet hiermee aan de verschillende kwaliteitseisen van TSO-voorbeeldschool. Dit is dan ook terecht bekroond met een gouden ster.