Ouderbetrokkenheid

Welkom bij IBS de Horizon, waar we geloven in de kracht van samenwerking tussen school en ouders voor de optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Ouderbetrokkenheid is een essentieel onderdeel van ons onderwijsprogramma, en we moedigen actieve participatie van ouders aan om een positieve impact te hebben op het leerproces van hun kinderen.

Wat betekent ouderbetrokkenheid voor ons?

Bij IBS de Horizon zien we ouderbetrokkenheid als een partnerschap tussen ouders en school om samen te werken aan het welzijn en de educatieve groei van de leerlingen. We geloven dat een goede communicatie en samenwerking tussen ouders en leerkrachten essentieel zijn voor het creëren van een ondersteunende leeromgeving.

Hoe kunt u als ouder betrokken zijn?

  • Ouderavonden en informatiebijeenkomsten: Wij organiseren regelmatig ouderavonden en informatiebijeenkomsten waar ouders de kans krijgen om meer te weten te komen over het curriculum, schoolbeleid en andere relevante onderwerpen.
  • Klassenouders: We moedigen ouders aan om als klassenouder deel te nemen. Klassenouders spelen een cruciale rol bij het faciliteren van communicatie tussen de leerkracht, ouders en de schoolleiding.
  • Ouder-leraar gesprekken: Regelmatige gesprekken tussen ouders en leerkrachten bieden de gelegenheid om de voortgang van de leerlingen te bespreken en eventuele zorgen of vragen te delen.
  • Deelname aan schoolactiviteiten: Ouders zijn van harte welkom om deel te nemen aan schoolactiviteiten, excursies en andere evenementen. Uw betrokkenheid draagt bij aan een rijke en gevarieerde schoolervaring voor uw kind.

Open communicatie is de sleutel

Wij geloven in open communicatie en moedigen ouders aan om vragen, zorgen of ideeën te delen. Samen streven we ernaar om een stimulerende en ondersteunende omgeving te creëren die de groei en ontwikkeling van elke leerling bevordert.

Bij IBS de Horizon zijn we trots op onze sterke gemeenschap van betrokken ouders en gemotiveerde leerkrachten. Samen bouwen we aan de toekomst van onze kinderen.

Bedankt voor uw betrokkenheid!